ACN Mobile World
Használati Feltételek
Bevezetés

Az ACN Mobile World szolgáltatást a joip, a deltathree, Inc. (a továbbiakban „deltathree”) részlege biztosítja. A joip Internet Protokoll feletti hangátvitelt (más néven VoIP) támogató mobil alkalmazási szolgáltatást (a továbbiakban „Szolgáltatás”) biztosít, ami a www.acnmobileworld.eu webhelyen (a továbbiakban „Webhelyen”) keresztül érhető el. A Szolgáltatás tartalmazza a joip mobil alkalmazásszoftvere (a továbbiakba „Szoftver”) letöltésének és használatának lehetőségét, meglevő felhasználói fiókok kezelését, és egyéb szolgáltatásokat is. A Szolgáltatás, Szoftver és Webhely használatának feltétele az alábbi Használati Feltételek elfogadása.

A joip Pay As You Go, International és International Plus díjcsomagjai úgy lettek megalkotva, hogy alternatívát jelentsenek a belföldi és nemzetközi hívásoknak bárhol a világon. A joip mobil alkalmazás nem acélból készült, hogy leváltsa a meglevő mobiltelefon szolgáltatását. Emellett a bejövő hívások fogadása sem támogatott. A Szolgáltatás használatához Önnek vagy a telefonjának (a használt eszköz/platform függvényében) előbb el kell érnie a joip mobil alkalmazást. Ha a mobil alkalmazásszolgáltatás segítségével kezdeményez hívást, a készüléken látnia kell a joip mobil alkalmazáshoz kapcsolódó képernyőt. Ha nem látja, akkor nem érte el a mobil alkalmazásszolgáltatást, és a hívás számlázása a mobilszolgáltató saját díjszabásának megfelelően történik. A Szolgáltatás kizárólag normál és törvényes keretek között használható, csak lakossági és nem üzleti célra, és előzetes értesítéssel vagy anélkül azonnal megszüntethető vagy felfüggeszthető, amennyiben (saját hatáskörünkben) úgy találjuk, hogy a Szolgáltatást ok nélkül túlzott mértékben vagy káros módon használja, vagy másképp megsérti a jelen Használati Feltételeket. A mobil alkalmazásszolgáltatás nem támogatja és nem bontja a segélyhívásokat (pl. a 999 vagy a 112 hívását). A mobil alkalmazásszolgáltatás használatakor a mobiltelefon díjcsomagja szerint további roaming, kapcsolási, és egyéb költségek és pótdíjak lehetnek felszámítva, melyekért a joip nem vállal felelősséget.

A „Használati Feltételeket” jelen Használati Feltételek dokumentum, az Adatvédelmi irányelvek, a joip által a webhely „Gyakran Ismételt Kérdések” (a továbbiakban „GYIK”) részében megadott válaszok (beleértve a GYIK joip által biztosított díjcsomagok leírását tartalmazó részeit (a „Díjcsomag részletei” rész) együttesen alkotják, és ezek határozzák meg, hogyan használhatja a Szolgáltatást, a Szoftvert és a Webhelyet. Emellett, az egyes szolgáltatások használatakor érvényesek az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződések, útmutatók és szabályok, melyek a jelen Használati feltételekben lefektetetteken kívül további feltételeket is tartalmazhatnak. Az ilyen szerződések, útmutatók és/vagy szabályzatok hivatkozásként a jelen Feltételek szerves részét képezik. KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ITT MEGADOTT FELTÉTELEKET! A WEBHELYEK ELÉRÉSÉVEL, A SZOFTVEREK LETÖLTÉSÉVEL ÉS HASZNÁLATÁVAL, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL ELFOGADJA, HOGY JELEN FELTÉTELEK KÖTELEZŐEN VONATKOZNAK ÖNRE.

A Használati feltételek előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak, és a módosítások közzétételük időpontjában lépnek érvénybe. Ha egyetért a Használati feltételekkel, vállalja, hogy rendszeresen átolvassa a Használati feltételeket, valamint elfogadja, hogy annak esetleges módosításai vagy kiegészítései kötelezően vonatkoznak Önre. A Szolgáltatás, a Szoftver vagy a Webhely ilyen módosítások utáni használatával kinyilvánítja, hogy elfogadja a módosított Használati feltételeket.

SZOLGÁLTATÁSOK - ÁLTALÁBAN

A joip VoIP-alapú mobil alkalmazásszolgáltatást biztosít. A Szolgáltatás előfizetéses alapon működik, és a havidíj megfizetésére kötelezett felhasználói fiókok (amennyiben ezt választja) az Ön beavatkozása nélkül is automatikusan feltölthetők a befizetendő összegnek a hitelkártyájára történő terhelésével („Automatikus feltöltés”). Ezúton felhatalmazza a deltathree-t, hogy a joip nevében automatikusan megterhelje hitelkártyáját a szolgáltatással kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költségekkel és díjakkal. Az Automatikus feltöltésre (i) havonta kerül sor, az egyes hónapok kezdetén (hacsak a joip-ot az alább részletezett módon írásban nem értesíti a megújítás lemondásáról), valamint (ii) akkor, ha a Fiók egyenlege a Díjcsomag részleteinél az adott díjcsomagra megadott határérték alá esik. A Szolgáltatást a joip kizárólag teljes hónapos periódusokra nyújtja, melyek számítása a fiók első létrehozásának napjától kezdődik. A mobil alkalmazás nem acélból készült, hogy leváltsa a meglevő mobiltelefon szolgáltatását. Emellett a bejövő hívások fogadása sem támogatott. A Szolgáltatás használatához Önnek vagy a telefonjának (a használt eszköz/platform függvényében) előbb el kell érnie a joip mobil alkalmazást. Ha a mobil alkalmazásszolgáltatás segítségével kezdeményez hívást, a készüléken látnia kell a joip mobil alkalmazáshoz kapcsolódó képernyőt. Ha nem látja, akkor nem érte el a mobil alkalmazásszolgáltatást, és a hívás számlázása a mobilszolgáltató saját díjszabásának megfelelően történik.

A Szolgáltatást kizárólag a Webhelyen meghatározott hivatalos Szoftverrel és operációs rendszerrel érheti el. A joip nem felelős azért, hogy Ön nem rendelkezik kompatibilis kihangosítóval, vagy a Szoftver rossz változatát töltötte le. A joip fenntartja a Szolgáltatás megszüntetésének jogát abban az esetben, ha a Szolgáltatást a Webhelyen kompatibilisként el nem ismert szoftverrel vagy eszközzel próbálja meg használni.

Elfogadja, hogy a Szolgáltatást, a Szoftvert és a Webhelyet kizárólag törvényes keretek között használja. Tilos a Szolgáltatást tisztességtelen, jogellenes, káros, fenyegető, sértő, zaklató, rágalmazó, vulgáris, obszcén, szexuálisan töltetű, gyalázkodó, gyűlölködő, kirekesztő vagy más módon kifogásolható módon használni, vagy ilyen tevékenységhez igénybe venni, különös tekintettel, de nem kizárólag a törvénybe ütköző cselekedetekre. Ha a joip azt gyanítja, hogy a szolgáltatást a fent megjelöltek valamelyikére használta, egyoldalúan dönthet arról, hogy (i) megszakítja vagy felfüggeszti a fiókját vagy a Szolgáltatás, a Szoftver és/vagy a Webhely és/vagy (ii) a tevékenységre vonatkozó terhelő anyagokat és/vagy információkat, a joip-pal folytatott kommunikációját, valamint a személyes azonosító adatait további eljárás céljából továbbítja az illetékes hatóságoknak.

Nincs segélyhívás

A mobilos alkalmazásszolgáltatás nem helyettesíti a hagyományos mobiltelefon-szolgáltatást és a mobilos alkalmazásszolgáltatással segélyhívás nem kezdeményezhető, de a mobiltelefonját továbbra is használhatja segélyhívásra, ha szükséges. A mobilos alkalmazás-szolgáltatás segítségével sem a 999 sem a 112 (sem más nemzetközileg elismert segélyhívószám), sem pedig más segélyhívó szolgáltatás nem érhető el. Ha a mobilos alkalmazásszoftver használatakor egy ilyen számot tárcsáz, a rendszer nem kapcsolja a segélyhívó kezelőjéhez, és a telefonszáma és tartózkodási helye sem jut el a segélyhívó kezelőjéhez.

DÍJCSOMAGOKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

Díjcsomagjainkat az alábbi Lakossági felhasználás részben leírtak szerint kizárólag lakossági, fogyasztói felhasználásra biztosítjuk, nem pedig üzleti célra (még kisebb vállalkozások számára sem). A joip fenntartja a jogot a használat típusának és gyakoriságának figyelésére a Szolgáltatási feltételek esetleges megsértésének kimutatása céljából. A korlátlan hívásidőt biztosító díjcsomagok esetében a havonta 3000 percnél több felhasznált perc túlzott használatnak tekinthető, és az adott díjcsomagra vonatkozó előfizetés megszakítását és/vagy a többletpercek normál díjszabás szerinti kiszámlázását vonhatja maga után.

FIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS

Felhatalmazza a joip vállalatot, hogy a joip fiókja használata során felmerülő költségeket a fiók egyenlegéből vagy a hitelkártyájára terhelve levonja, valamint felhatalmazza a deltathree vállalatot, hogy a joip nevében a Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségeket és díjakat automatikusan ráterhelje a hitelkártyájára. A joip fiókot csak addig használhatja, amíg a fiók egyenlege vagy a hitelkártyája fedezete az érvényes keretek között marad. Elfogadja, hogy a joip fiók használata során felmerülő és Önnek kiszámlázott költségeket kifizeti, és teljesíti az itt leírt egyéb feltételeket és követelményeket is.

A joip nem vállal felelősséget a Szolgáltatás használata során a szolgáltatójánál esetlegesen felmerülő forgalmazási, roaming, kapcsolási és egyéb díjakért és költségekért. Az ilyen költségek egyedül Önt terhelik, és a joip azt javasolja, hogy ezekről a költségekről érdeklődjön a szolgáltatójánál.

Ügyfeleink hitelkártyacsalások elleni védelme érdekében részletes ellenőrzési eljárást dolgoztunk ki, amit a regisztráció során aktiválunk. Emiatt a regisztrációt követően akár negyvennyolc (48) órát is eltarthat, amíg feltöltései megjelennek fiókja egyenlegén.

Fiókszáma és/vagy jelszava titkosságának biztosításáért Ön a felelős. Ön a felelős a fiók használatáért, függetlenül attól, hogy ahhoz Ön ténylegesen vagy kifejezetten hozzájárult. Elfogadja, hogy azonnal értesíti a joip Ügyfélszolgálatát, ha azt gyanítja, hogy fiókját vagy a Szolgáltatást illetéktelenül használták vagy ellopták. Elfogadja, hogy Ön terhelik a fiókján a joip hitelszámla használata során felmerült költségek, beleértve, de nem kizárólag a harmadik fél általi használat, helytelen használat, vagy esetleges hiba, akaratlan használat vagy veszteség miatti költségeket is.

Nem jogosult a joip fiók használatára, ha a fiókja egyenlege vagy hitelkártyája lejárt vagy lemerült, bevonták vagy megszüntették. Függetlenül ettől a joip felé Önt terheli minden, a joip fiók ilyen lejárat, bevonás, lemerülés vagy megszűnés utáni használatából származó költség, melyeket köteles azonnal megtéríteni a joip-nak.

A Szolgáltatás díjának kiszámítása a joip által megadott díjszabás, valamint – a rájuk vonatkozó feltételek figyelembe vételével – az esetleges promóciós ajánlatok, vagy árlisták illetve a webhelyen megadott adatok szerint történik. Az egyes hívások hossza a megkezdett percek következő teljes percre való kerekítésével, teljes percenként kerül számlázásra. A hívás szerinti díjak a következő egész pénzegységre vannak kerekítve. Minden fogadottként azonosított hívást legalább egy (1) perces költség terheli. A joip megbízható, szabványosított technológiákat alkalmaz annak meghatározására, hogy egy hívást fogadtak vagy nem, melyek között megtalálható a szolgáltató által a beszélgetés kezdetét jelző jelzés is. Ezek a technológiák nem tökéletesek és nem teljesen megbízhatók, ezért előfordulhat a beszélgetés kezdetét jelző jelzés hibás elküldése is. Azokat a hívásokat, amelyeknél észleltük a beszélgetés kezdete jelzést, fogadott hívásoknak tekintjük. A vitatott költségekről azok felszámításától számított hatvan (60) napon belül írásban kell tájékoztatnia a joip-ot, ezt követően elvész a költségek vitatására vonatkozó joga.

A Szolgáltatás, a Szoftver és a Webhely használatával kapcsolatban bizonyos tartományi,önkormányzati,helyi vagy más kormányzati, értékesítési, használati, jövedéki, általános forgalmi, vagyoni, közüzemi vagy egyéb adók, illetékek és díjak (a továbbiakban „Adók”) lehetnek érvényben vagy merülhetnek fel a jövőben. Az Adók egyedül Önt terhelik, és ezeket az Adókat (külön vagy a havidíjba foglalva) automatikusan levonjuk az egyenlegéből vagy ráterheljük a hitelkártyájára.

A Szolgáltatás, a Szoftver és a Webhely használata során a joip adminisztratív használati díjakat számíthat fel. Az adminisztratív használati díjat a joip a követelményeknek való megfelelőség során estlegesen felmerülő költségek, valamint egyéb, a szolgáltatás biztosítása során felmerülő költségek kiegyenlítésére fordítja. Az adminisztratív használati díjat levonjuk a fiók egyenlegéből vagy közvetlenül ráterheljük a hitelkártyájára.

A díjszabás előzetes értesítés nélkül módosulhat. Minden üzletileg elfogadható módon megpróbáljuk tájékoztatni Önt a rögzített havidíjas (a továbbiakban „Havidíjas”) díjcsomagok részleteinél megadott változásairól, de az értesítés Önnek való eljuttatása nem feltétele a módosítások érvénybe lépésének. Továbbá, Önnek kötelessége az Ön által előfizetett, joip által biztosított az opcionális szolgáltatások díjainak kiegyenlítése is. Ezeket a költségeket levonjuk a fiók egyenlegéből vagy közvetlenül ráterheljük a hitelkártyájára.

A Havidíjakat és további felmerülő hívásköltségeket levonjuk fiókja egyenlegéből vagy közvetlenül ráterheljük a hitelkártyájára, amire minden hónapban ugyanazon a napon és ugyanabban az időpontban kerül sor, de ennek során négy (4) órás késés előfordulhat, ami a nap és az időpont eltolódását okozhatja.

Ha Ön egy Havidíjas díjcsomagra fizetett elő, abban az esetben, ha a Fiókja egyenlege a Díjcsomag részleteinél az adott díjcsomaghoz megadott határérték alá esik, automatikusan a hitelkártyájára terheljük a regisztráció során Ön által megadott összeget, kivéve, ha a fiókjához Automatikus feltöltés van beállítva. Ha a fiókjához be van állítva az Automatikus feltöltés és egyenlege a Díjcsomag részleteinél az adott díjcsomaghoz megadott határérték alá esik, de az Automatikus feltöltést nem sikerül lehívni, előfizetését automatikusan átváltjuk egy percalapú díjcsomagra.

FIÓK LEJÁRATA ÉS MEGSZŰNÉSE

Fiókját bármikor megszüntetheti, ha felhívja az Ügyfélszolgálatot a Webhely Támogatás részében megadott telefonszámon, és kéri, hogy szüntessék meg a Szolgáltatást. Ha a szolgáltatást egy havi periódus letelte előtt próbálja megszüntetni, az adott hónap lejáratáig felmerülő minden költség Önt terheli. A havi periódus vége előtt legfeljebb tíz (10) nappal végzett megszüntetés a következő hónap végén lép érvénybe. Az Automatikus feltöltéssel nem rendelkező fiókok százhúsz (120) nap múlva járnak le, ha addig nem történik hívás és nincs feltöltés sem.

VISSZATÉRÍTÉS ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA

Visszatérítés

Amennyiben nem elégedett az aktivált Szolgáltatással, a hitelkártyájának terhelését követő tizenöt (15) napon belül kérheti a fel nem használt összeg visszatérítését a Fiók egyenlegéről, ugyanakkor köteles az esetleges havidíjakat és használati díjakat megtéríteni. A visszatéríthető összegbe a ténylegesen befizetett fedezet tartozik, a Fiók egyenlegére feltöltött bónuszok és egyéb promóciós kiegészítések nem. A feldogozott visszatérítésekre visszatérítés-feldolgozási díjat számítunk fel (ez nem vonatkozik a Pénzvisszafizetési garancia keretében visszatérített összegekre).

Pénzvisszafizetési garancia

A joip átfogó pénzvisszafizetési garanciát kínál azoknak az előfizetőknek, akik a fiók aktiválását követő tizenöt (15) napon belül lemondják a szolgáltatást, feltéve, hogy a használat nem haladta meg a (30) percet, vagy a használat (díjcsomagon felüli hívások) díja legfeljebb $2.00 (a számítás általában az alább megadott napon történik, a Szolgáltatásra való előfizetéskor kiválasztott pénznemben). Ha teljesíti ezeket a követelményeket, a joip visszatéríti Önnek a havi előfizetési díjakat, ha az erre vonatkozó írásos feljegyzést tizenöt (15) napon belül elküldi. Az esetlegesen felmerülő Adók és a fiók egyenlegén megjelenő bónuszok nem téríthetők vissza.

LICENCEK

Védjegyek

A joip és beszállítói minden védjegye, szolgáltatási védjegye, cégnevei, logói, webhelyei és tartománynevei (együttesen „Jelzések”) a deltathree és a leányvállalatai kizárólagos tulajdonát képezik, és sem az ilyen beszállítók, sem pedig a jelen Használati feltételekben leírtak nem adnak licencet Önnek az ilyen Jelzések bármilyen célú felhasználására.

Szerzői jogok

A Szolgáltatást, a Szoftvert és a Webhelyen található vagy a joip által másként közzétett anyagokat a szerzői jog és/vagy más szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik. A Szolgáltatás, a Szoftver és a Webhelyen található anyagok bármilyen kereskedelmi célú vagy jogosulatlan használata a joip kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos. A Szolgáltatás, a Szoftver és a Webhelyen található anyagok itt megadott feltételekkel ellentétes sokszorosítását vagy terjesztését a törvény kifejezetten tiltja, és az ilyen tett súlyos polgári peres és büntetőügyi eljárást vonhat maga után.

A Szoftver használata

A szoftver a deltathree és/vagy beszállítói szerzői joggal védett terméke. Az ilyen szoftver használatát a Használati feltételek szabályozzák. A Használati feltételekben megadott feltételek szerint a deltathree ezúton személyes, nem kizárólagos, nem átruházható, nem tovább licencelhető jogot ad Önnek a Szoftver egy (1) példányának személyes célú használatára egy mobiltelefonon. A deltathree saját és beszállítói nevében fenntart a Szoftverrel kapcsolatos minden itt kifejezetten nem átruházott jogot, beleértve többek között a tulajdonjog korlátozására vonatkozó jogot is. A Szoftver forráskódját nem fejtheti vissza, nem bonthatja ki és más módon sem próbálhatja felfedni. A Szoftvert semmilyen célból nem sokszorosíthatja és nem terjesztheti. A fentieket nem korlátozva nem másolhatja a Szoftvert semmilyen kiszolgálóra vagy helyre sokszorosítás vagy terjesztés céljából. Az itt leírtak vonatkoznak a joip által esetlegesen biztosított frissítésekre is. A Szoftvert és a hozzá tartozó dokumentumokat „kereskedelmi célú számítógépes szoftvernek” és „kereskedelmi célú számítógépes szoftver dokumentációjának” kell tekinteni a DFAR 227.7202 részének, valamint a FAR 12.212 részének, illetve azok újabb verzióinak megfelelően. A Szoftver és a hozzá tartozó dokumentáció használatát, módosítását, sokszorosítását, előadását, megjelenítését vagy az USA kormányzata általi közzétételét kizárólag a jelen Használati feltételekben leírtak szabályozzák, és ezen műveletek tilosak, kivéve a jelen Használati útmutatóban kifejezetten engedélyezett mértéket.

LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS

A Szolgáltatás Ön lakossági felhasználóként kapja, személyes, nem kereskedelmi és nem professzionális célú felhasználásra. Nem használhatja a Szolgáltatást semmilyen üzleti (profittermelő vagy non-profit) vagy kormányzati tevékenységhez, többek között, de nem kizárólag otthoni irodai, céges, értékesítési, telekommunikációs, telemarketinges, autotárcsázós vagy bármilyen más tevékenységhez, ami összeférhetetlen a normál lakossági felhasználási módokkal. A joip fenntartja a jogot a használat típusának és gyakoriságának figyelésére a Szolgáltatási feltételek esetleges megsértésének kimutatása céljából. A korlátlan hívásidőt biztosító díjcsomagok esetében a havonta 3000 percnél vagy a napi 300 percnél több felhasznált perc, vagy naponta 25-nél több tárcsázott szám túlzott használatnak tekinthető, és az adott díjcsomagra vonatkozó előfizetés megszüntetését és/vagy a többletpercek normál díjszabás szerinti kiszámlázását vonhatja maga után azokra az aktuális és a korábbi számlázási időszakokra vonatkozóan, amikor használta a Szolgáltatást.

JOGI NYILATKOZAT

A joip nem garantálja, hogy a szolgáltatás teljesen hibamentesen vagy csomagvesztés vagy megszakadás nélkül fog működni, és a joip nem garantálja az Internetes kapcsolatok és az Interneten történő átvitel működését. A Szolgáltatás használatának összhangban kell lennie a Használati feltételekkel. A Webhelyen és egyéb anyagokban található információk műszaki pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat tartalmazhat. Az információk előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhatnak vagy frissülhetnek. A joip bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül fejlesztheti és/vagy módosíthatja a Szolgáltatást, a Szoftvert és a webhelyet. A joip vagy a joip ügynökei vagy partnerei által a Szolgáltatással, a Szoftverrel vagy a Webhellyel kapcsolatban adott nyilatkozatai és leírásai csak tájékoztató jellegűek és nem jelentenek semmilyen garanciát.

A Szolgáltatást, a Szoftver és a Webhelyet, valamint az esetleges mobilos alkalmazásokat a joip „adott állapotban” biztosítja. A JOIP NEM VÁLLAL KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIÁT, JÓTÁLLÁST VAGY SZAVATOSSÁGOT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A JOGSZAVATOSSÁGOT, A HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, VALAMINT A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGOT ÉRINTŐ GARANCIÁKAT) A SZOLGÁLTATÁSRA, A SZOFTVERRE, A WEBHELYRE ÉS A MOBILOS ALKALMAZÁSOKRA VONATKOZÓAN.

SEM A DELTATHREE, SEM PEDIG TÁRSVÁLLALATAI, LEÁNYVÁLLALATAI, SZOLGÁLTATÓI, PARTNEREI, TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI ÉS ÜGYNÖKEI NEM FELELŐSEK ÉS A KÉSŐBBIEKBEN SEM LESZNEK FELELŐSEK A SEGÉLYHÍVÁSOK ELÉRHETETLENSÉGÉÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A 999 ÉS 112 SZÁMRA IRÁNYULÓ HÍVÁSOKAT, VALAMINT A SEGÉLYHÍVÁSOK KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK HIÁNYÁT A SZOLGÁLTATÁSBAN VAGY A SZOFTVERBEN). ELFOGADJA, HOGY EZ NEM HELYETTESÍTI A HAGYOMÁNYOS TELEFONSZOLGÁLTATÁST ÉS A SZOLGÁLTATÁS SEGÍTSÉGÉVEL NEM TUD SEGÉLYHÍVÁSOKAT KEZDEMÉNYEZNI, DE A MOBILTELEFONJÁT TOVÁBBRA IS HASZNÁLHATJA SEGÉLYHÍVÁSOK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE, HA SZÜKSÉGES.

A deltathree, annak társvállalatai, leányvállalatai, szolgáltatói, partnerei, tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai vagy ügynökei semmilyen körülmények között nem vonhatók felelősségre semmilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű vagy következményes, büntető vagy speciális károkért (beleértve többek között, de nem kizárólag a mobiltelefon károsodását, elmaradt profitot, az üzleti tevékenység megszakadását, programok vagy adatok elvesztését és más hasonlókat), amelyek a Szolgáltatás, a Szoftver és a Webhely használatából vagy használatának lehetetlenségéből adódnak, valamint a Webhelyen megadott vagy hivatkozott tranzakciókból, még akkor sem, ha a deltathree vagy felhatalmazott képviselői tudtak az ilyen károk lehetőségéről, sem pedig a hibákkal, kimaradásokkal és a szolgáltatások és/vagy a Webhelyről letöltött vagy azon hivatkozott anyagok pontatlanságaival összefüggő követelésekért (beleértve többek között a 999 vagy 112 vagy más segélyhívó számok hívásának vagy a segélyhívó munkatársai elérhetőségének hiányát a Szolgáltatás segítségével). Például, de nem kizárólag, a deltathree társvállalatai, leányvállalatai, szolgáltatói, partnerei, tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai és ügynökei nem vonhatók felelősségre a Szolgáltatás biztosításának egyszeri vagy többször előforduló késlekedéséért vagy elmaradásáért, sem pedig a hang megszakadásáért vagy a minősége romlásáért, amit az alább felsoroltak okozhatnak:
  1. A mögöttes szállító, szolgáltató, forgalmazó vagy egyéb harmadik fél tette vagy mulasztása;
  2. Berendezés, hálózat vagy létesítmény meghibásodása, frissítése vagy módosítása;
  3. Vis major események, például (de nem kizárólagosan) sztrájk; tűz; háború; zavargás; kormányzati intézkedések; vagy berendezés, hálózat vagy létesítmény hiánya vagy áthelyezése;
  4. Áramkimaradás okozta szolgáltatás-, berendezés-, hálózat- vagy létesítmény meghibásodás;
  5. Az internetszolgáltató vagy a szélessávú szolgáltató üzemkimaradása;;
  6. Az Ön vagy más személy által a Szolgáltatás használata során elkövetett cselekedet vagy mulasztása; vagy
  7. Minden más ok, amire a deltathree nincs hatással, beleértve, de nem kizárólag, a bejövő vagy kimenő kommunikáció meghibásodását, a kommunikáció létrejöttének vagy befejezésének hiányát.
A deltathree felelőssége az esetleges követelések, veszteségek, károk vagy költségek tekintetében semmi esetre sem haladhatja meg az Ön által a joip-nak az érintett szolgáltatásokért ténylegesen kifizetett összeget.

A Webhelyen vagy a Webhelyről elérhető hivatkozások lehetővé tehetik a Webhely elhagyását. A hivatkozott webhelyeket nem a deltathree üzemelteti, és a deltathree nem vállal felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért vagy az azokon található hivatkozásokért, az ilyen webhelyek módosításaiért vagy frissítéseiért, sem pedig a hivatkozott webhelyek adatvédelmi gyakorlatáért. Az Ön felelőssége megtenni a szükséges óvintézkedéseket, hogy biztosítsa a kiválasztott elemek vírus-, féreg-, trójai program- és minden egyéb ártó természetű elemtől való mentességét. A deltathree csak kényelmi szempontok miatt biztosítja ezeket a hivatkozásokat, a hivatkozások megjelenítése nem jelenti azt, hogy a joip jóváhagyta a hivatkozott webhelyek tartalmát.

A joip nem képes és nem is tudja garantálni, hogy a Webhelyről letölthető vagy ott elérhető fájlok nincsenek vírussal, féreggel, trójai programmal vagy más fertőző vagy romboló kóddal fertőzve. Az Ön kötelessége végrehajtani a megfelelő műveleteket és ellenőrzéseket, melyekkel teljesíthetők az adatbevitellel és kiadással kapcsolatos konkrét követelmények, valamint fenntartani olyan Webhelyen kívüli eszközöket, melyekről visszaállíthatók az esetlegesen elveszett adatok. Ön vállalja a Szolgáltatás, a Szoftver és a Webhely,valamint az internet használatával kapcsolatos teljes felelősséget és kockázatot.

Vállalja, hogy kártalanítja és megvédi a deltathree-t, annak társvállalatait, leányvállalatait, szolgáltatóit, partnereit, tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait és ügynökeit (a továbbiakban „Kártalanított felek”) a harmadik fél általi követelésektől, veszteségektől, kiadásoktól, tevékenységektől, kötelezettségektől, károktól és költségektől (beleértve, de nem kizárólag a jelentős ügyvédi díjakat is), melyek egy harmadik fél által benyújtott olyan követelésekkel, igényekkel, tevékenységgel, keresettel, vizsgálattal, egyeztető eljárással vagy más eljárással kapcsolatosak, amely közvetlenül vagy közvetve összefügg a joip által biztosított Szolgáltatás Ön általi használatával, helytelen használatával, szövetségi, állami vagy helyi törvényi előírásokba ütköző használatával (beleértve a 999 vagy 112 vagy más segélyhívó számok hívásának vagy a segélyhívó munkatársai elérhetőségének hiányát a Szolgáltatás segítségével). A fejezet kikötései a Kártalanított felek előnyére szolgálnak. Minden ilyen személynek vagy szervezetnek joga van egyoldalúan, közvetlenül Ön ellen érvényesíteni és végrehajtani ezen intézkedéseket.

Elfogadja, hogy a joip bármilyen okból vagy ok nélkül egyoldalúan dönthet arról, hogy megszünteti jelszavát, fiókját (vagy annak egy részét) vagy a Szolgáltatás, a Szoftver vagy a Webhely használatának jogát. A joip egyoldalúan dönthet arról is, hogy megszünteti vagy módosítja a Szolgáltatás, a Szoftver vagy a Webhely vagy azok egy részének elérhetőségét. Elfogadja, hogy a Szolgáltatás, a Szoftver vagy a Webhely elérése előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntethető vagy módosítható. Elfogadja továbbá, hogy a joip-ot sem Ön sem pedig egy harmadik fél nem vonhatja felelősségre a megszüntetés, módosítás, deaktiválás vagy bármilyen más, jelen bekezdésben szereplő tevékenység miatt.

A Szolgáltatás, a Szoftver és a Webhely exportálása és reexportálása az Egyesült Államok exportálási törvénye és szabályozásai hatálya alá esik, és ezek időről dőre megváltozhatnak. Ennek megfelelően elfogadja, hogy betartja a vonatkozó exportálási szabályokat és előírásokat, beleértve a Szolgáltatás, a Szoftver és a Webhely olyan rendeltetési helyre történő exportálásához és reexpotálásához szükséges engedélyek beszerzését, ahová ilyen engedélyek szükségesek. Emellett előfordulhat, hogy az anyagok nem exportálhatók és reexportálhatók (i) olyan országba vagy olyan ország lakosának, amellyel szemben az Egyesült Államok áruforgalmi embargót vezetett be, sem pedig (ii) az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Specially Designated Nationals listáján vagy az USA Kereskedelmi Minisztériuma Table of Deny Orders listáján szereplő személyeknek, sem (iii) más olyan országba, amelybe az Egyesült Államok tiltja az áruk, technológiák vagy szolgáltatások exportálását, sem pedig az ilyen országok polgárainak, függetlenül attól, éppen hol tartózkodnak. A Szolgáltatás aktiválásával, a Szoftver letöltésével vagy használatával vagy a Webhely használatával tanúsítja, hogy Ön nem állampolgára ezen országok egyikének sem, sem bármilyen más országnak, amelybe az Egyesült Államok tiltja az áruk, a szolgáltatások vagy a technológiai exportját, és nem szerepel a Table of Denial Orders, az Entity List, sem pedig a List of Specially Designated Nationals.

Jelen Használati feltételeket New York állam törvényei szerint kell szabályozni és értelmezni, a törvényekkel esetlegesen ellentétes tartalmú részeinek mellőzésével. Az Ön és a deltathree között a jelen Használati feltételek alapján felmerülő jogi eljárás vagy ügy esetén hozzájárul ahhoz, hogy az eljárást New York City, New York szövetségi és állami bíróságai folytassák le, és Ön kifejezetten lemond a jogorvoslatról a joghatóság hiánya esetén. A Szolgáltatással, Szoftverrel és a Webhellyel kapcsolatos esetleges igényeit vagy követeléseit a cselekmény vagy esemény időpontjától számított egy (1) éven belül be kell nyújtania, ezt követően az ilyen igényt vagy követelést elévültnek kell tekinteni. Amennyiben a deltathree elmulasztja a jelen Használati feltételekben leírtak érvényesítését vagy végrehajtását, az nem tekinthető a cég rendelkezési és egyéb jogáról való lemondásnak. A felek közötti viszony és az üzleti gyakorlat sem teremt jogalapot jelen Használati feltételek rendelkezésinek módosítására. A deltathree ezen Használati feltételekben meghatározott jogait és kötelezettségeit előzetes értesítés nélkül bármikor bárkire átruházhatja.

Frissítve: 2011 május

Üzemeltető: joip, a deltathree, Inc. részlege.